..คลิกที่รูป...บริการถ่ายภาพสุดประทับใจ prewedding รับปริญญา พิธีการต่าง แฟชั่น อีกมากมาย ติดต่อ : 0899274733 msn:tuchkay@hotmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

เผย 53 รายชื่อ บัญชีดำ ที่ เสื้อแดง กาหัว


เสธ.แดง


สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักข่าวไทย


เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองอีกครั้ง หลังเว็บไซต์ เสธ.แดงดอทคอม ได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เสื้อแดงกาหัวไว้ทั้งหมด 53 รายชื่อ สำหรับบุคคลที่โดนพาดพิงถึงทั้ง 53 รายชื่อมีดังต่อไปนี้

1. กษิต ภิรมย์
2. แก้วสรร อติโพธิ
3. กนก รัตน์วงศ์สกุล
4. เครือข่ายแวดวงนักข่าวสื่อเห้
5. คำนูณ สิทธิสมาน
6. จรัญ ภักดีธนากุล
7. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
8. จำลอง ศรีเมือง
9. จารุวรรณ เมณฑกา
10. ชัยอนันต์ สมุทวณิช

11. ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
12. ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย
13. แซมดิน เลิศบุศย์
14. ณรงค์ โชควัฒนา
15. ดุสิต นนทะนาคร
16. เทพชัย หย่อง
17. ธีรยุทธ บุญมี
18. ธีระ ธัญไพบูลย์
19. เนวิน ชิดชอบ
20. นพดล กรรณิการ

21. เปรม ติณสูลานนท์
22. ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา
23. ประสงค์ สุ่นศิริ
24. ประชัย เลี่ยวไพรัตน์
25. ปราโมทย์ นาครทรรพ
26. เปลว สีเงิน
27. ประเวศ วะสี
28. พิภพ ธงไชย
29. โพธิรักษ์
30. ไพศาล พืชมงคล

31. ภูวดล ทรงประเสริฐ
32. มาลีรัตน์ แก้วก่า
33. รสนา โตสิตระกูล
34. วัชระ เพชรทอง
35. วีระ สมความคิด
36. ศิริชัย ไม้งาม
37. ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
38. สนธิ ลิ้มทองกุล
39. สมศักดิ์ โกศัยสุข
40. สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

41. สุริยะใส กตะศิลา
42. สำราญ รอดเพชร 43. สุทธิชัย หยุ่น
44. สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (หนูแก้ว)
45. สุเทพ เทือกสุบรรณ
46. สุรพล นิติไกรพจน์
47. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
48. หงา คาราวาน
49. อัญชลี ไพรีรัก
50. อนุพงษ์ เผ่าจินดา

51. อานันท์ ปันยารชุน
52. อภิชาต สุขัคคานนท์
53. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อย่างไรก็ตาม หลังจากสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข้อความดังกล่าว ล่าสุดพบว่าถูกลบจากเว็บไซต์แล้ว